top of page

Colofon en disclaimer

Vormgeving, lay-out, teksten en foto's website:  Mme Bouquet Logo, ontwerp huisstijl, flyers Mme Bouquet en cadeaukaartjes: Pixel-ID, Rotterdam, www.pixelid.nlVertaling Nederlands-Frans: Eline Chivot


Teksten en foto's van deze website mogen worden gebruikt mits Mme Bouquet hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, en altijd onder vermelding van de bron.

© Mme Bouquet, april 2013bottom of page